Polaroid

Polaroid Inc.
Cambridge / USA

6,9 x 7,2 cm Sofortbildfilm / Packfilm Typ 87 / 88
Polaroid Automatic 103
7,9 x 7,9 cm Sofortbildfilm Typ 600 / SX-70
Polaroid 95A
Land Camera
Professionalle Kamerasysteme für Polaroid Sofortbildfilm
Polaroid CU-5 Close-Up Land Camera
Polaroid CU-5
1:1 Dental Kit
Polaroid
Image System Elite
8,5 cm x 10,8 cm Sofortbildfilm / Packfilm Typ 100
Polaroid
Impulse AF
Polaroid 600 CL
24 x 36 mm i-zone Sticker Sofortbildfilm
Polaroid i-zone
Polaroid 2000
7,3 x 9,5 cm, Packfilm 667/664
Polaroid / Ormaf MacroMaster II
Polaroid CU-5
5" (127 mm) Objektiveinheit
Polaroid CU-5 Kamerarückteil
Polaroid CU-5
3" (75 mm) Objektiveinheit
Polaroid CU-5
Abstandshalter 1:1
Polaroid CU-5
Blitzgenerator 88-9
Polaroid CU-5
Blitzgenerator
88-20
Polaroid CU-5
Abstandshalter 1:2
Polaroid Supercolor AutoFocus 3500
Polaroid
Colorpack 80
Polaroid
Colorpack 82
Polaroid EE 44
Polaroid 1000
Polaroid SX-70
Model 2
Polaroid ProCam
Polaroid / Philips
PM9381
Polaroid Impulse Portrait
Polaroid
EE 100 Special
9,2 x 7,3 cm Sofortbildfilm / Spectra-Film
Polaroid
Colorpack 88
Polaroid Zip
Land Camera
4,5 x 6 cm, Planfilm 4 x 5" / 20
Polaroid Miniportrait 454
 
Lippisches Kamera Museum